Iran Transfo
فعالیت صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان فارس به عنوان بازارگردان ایران ترانسفو

از 15 مهرماه، گروه صنعتی ایران ترانسفو به جمع شركت‌های دارای بازارگردان در فرابورس ايران اضافه شد.‏به گزارش امیر محمدی مديريت امور مجامع ایران ترانسفو، صندوق سرمايه‌گذاری اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس به عنوان بازارگردان شركت ایران ترانسفو که  با نماد «بترانس» معامله می‌شود، فعالیت ‏می نماید.وی عنوان کرد:  امید است  به کمک تیم تخصصی و مدیریت حرفه‌ای صندوق سرمايه‌گذاری اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس ، با توجه به تلاطمات  اخیر بازار سرمایه ، شاهد رخدادهای مؤثر و مثبتی در سهام گروه صنعتی ایران ترانسفو  باشیم .