Iran Transfo
تصویب افزایش سرمایه 871 درصدی سهام بترانس

خبری خوش در روزهای ناخوش بورس


به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی ایران ترانسفو ، مجوز افزایش سرمایه ایران ترانسفو(بترانس) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار رسید.
براساس اعلام سازمان بورس واوراق بهادار، سرمایه فعلی گروه صنعتی ایران ترانسفو 3 هزار و 750 میلیارد ریال می باشد که بدین ترتیب میزان مبلغ افزایش سرمایه بترانس بیش از 32 هزار و 652 میلیارد ریال بوده که 30 هزار میلیارد آن از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و 2 هزارو 634 میلیارد ریال آن هم از محل سود انباشته این شرکت خواهد بود.
انشاا... در ادامه مسیر،  با اتمام فرآیند های قانونی عرضه سهام سه شرکت تابعه در بازار سرمایه ، نوید بخش روزهای خوبی برای سهامداران عزیز  باشد .