0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

آگهی جذب نیروی انسانی- کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای

1401-02-31

شرکت ایران ترانسفو بعنوان بزرگترین شرکت تولید کننده ترانسفورماتور در کشور واقع در استان زنجان در نظر دارد 4 نفر با عنوان شغلی کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای با شرایط ذیل پس از انجام مصاحبه های تخصصی، رفتاری و گزینش و انجام معاینات پزشکی بدو استخدامی و مراحل اداری استخدام نماید.

·    داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

·    عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانیات و مشروبات الکلی

·    نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

·   نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی

·   آشنايي با استاندارد و الزامات محیط زیست

·    سن : حداکثر30 سال برای مقطع لیسانس ( تا تاریخ 1371/02/15) و حداکثر 32 سال برای مقطع فوق لیسانس ( تا تاریخ1369/02/15)

·    جنسیت : مرد و زن

·     نظام وظیفه : دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم

§       تاریخ فراغت از خدمت سربازی می بایست قبل از 1401/02/15 باشد.

§        تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.

· مدرک تحصیلی: فارغ التحصیلان در رشته های تحصیلیایمنی و بهداشت حرفه ای در مقطع تحصیلی لیسانس و فوق‌لیسانس از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

§       تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع مربوطه می بایست قبل از 1401/02/15 باشد.

·    شرایط بومی : صرفاً متقاضیان بومی استان زنجان قابل پذیرش خواهد بود.

توضیح : بومی به فردی اطلاق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:

1.     محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.

2.  حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب ) ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیرستان( بصورت متوالی و متناوب در محل درخواستی طی شده باشد.

3.     داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی برای استخدام را داشته باشند.

4.  همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.

5.     داوطلب حداقل ۵ سال سابقه سکونت در استان زنجان را داشته باشد.

مدارک مورد نیاز : تصویر کارت ملی - تصویر آخرین مدرک تحصیلی - تصویر شناسنامه - تصویر کارت پایان خدمت - مدارک احراز شرایط بومی بودن در صورت نیاز

متقاضیان می توانند در صورت داشتن شرایط اعلامی، درخواست و مدارک خود را حداکثر تا مورخ 1401/03/08 به آدرس ایمیل

 HR@iran-transfo.com ارسال نمایند .

توجه: مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو )شامل مصاحبه، جذب و ...) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.


فایل رزومه با فرمت pdf ارسال شود
ارسال