0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

آگهی مناقصه عمومی شماره1-119-1400در خصوص خرید محفظه رطوبت گیر

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه شماره1-117-1400در خصوص محافظ پيچ

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه 1-116-1400 در خصوص خرید انواع ورق فولادی

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-102-1400 در خصوص سیستم های نرم افزاری

جزییات بیشتر

آگهی مزایده شماره1-06-1400 در خصوص فروش ضایعات ورق هسته

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه شماره TGH-1400-011 در خصوص خرید 17 دستگاه کامپیوتر

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-1400/113 با موضوع خرید 5 دستگاه کپی مدل توشیبا و 2 دستگاه فینیشر

جزییات بیشتر

آگهي مناقصه واشر فشاري و قطعه فشاري به شماره 1-1400/112

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-111-1400 در خصوص ورق فولادي

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-1400/110 در خصوص فلانش باز رادياتور

جزییات بیشتر