پیام تبریک مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر بهزاد ظهیری به مناسبت روز کارگر