تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود 

این کفر نباشد، سخن کفر نه این است     تا هست علی باشد و تا بود علی بود


دوستان همدل، همکاران عزیز؛

سلام و خدا قوت 


  سیزدهم رجب، مردی گستره آفاق را روشن می کند که شجاعتش، شجاعت تمام شجاعان را بی رنگ می کند.

آنروز، کودکی خواهد خندید که عدالت را تفسیری عاشقانه خواهد کرد.

  آنروز، کسی سکوت کعبه را خواهد شکست که روزی بر بلندای شانه های خورشید، با تبر معرفت، بت های زمانه را درهم خواهد کوبید.

آنروز، ستاره ای خواهد درخشید که درخشش نجابتش، آغوش مهربان مظلومیت است.

آنروز، روز آمدن صاحب ذوالفقار، حیدر کرار است، آمدنش مبارک.

 فرا رسیدن سیزدهم رجب المرجب زاد روز اسوه عدالت و شجاعت حضرت علی (ع) و روز پدر را خدمت تمامی شما همکاران عزیزم در گروه صنعتی ایران ترانسفو و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند رحمان سلامتی و شادکامی روز افزون مسئلت دارم.