همراهان همدل 

باسلام و خداقوت 

  پنجم اسفند ماه روز بزرگداشت یکی از سرآمدان علم در جهان، خواجه نصیرالدین طوسی، عالم، ریاضیدان، منجم، پزشک و معمار ایرانی می باشد که به همین مناسبت در تقویم رسمی کشور، بنام « روز مهندس» نام گذاری گردیده. 

  مهندسی هنر خلق آن چیزی است که تا پیش از آن وجود نداشته، مهندسی یعنی عملی کردن علم و دانسته ها.

  مهندسین عزیز ایران اسلامیمان با تکیه بر دانش و تعهد، با اهتمام ویژه، توانستند بر بسیاری از موانعی که دشمن جهت به زانو درآوردن صنایع کشور اندیشیده بود، فائق آمده و طلیعه دار پیشرفت و تعالی در تکنولوژی و دانش ساخت داخل و خود اتکایی و خود باوری و تحقق اقتصاد مقاومتی باشند .

  این روز بزرگ را خدمت جامعه مهندسی کشور و بخصوص مهندسان عزیز خانواده بزرگ گروه صنعتی ایران ترانسفو تبریک عرض نموده، سرفرازی همکاران را در راستای اهتمام به پیشرفت و نوآوری در این مجموعه بزرگ از بزرگترین مهندس هستی، خداوند صانع و رحمان خواستارم .