Iran Transfo
اگهي مناقصه عمومي شماره 1-1400/010 در خصوص خرید انواع ورق فولادی

جهت دانلود مدارك بر روي لينك زير كليك نماييد

 

مدارک  

آگهی فوق در روزنامه اطلاعات مورخ 1400/02/11 چاپ گردیذه است و آخرین مهلت دریافت پاسخ ساعت 14 مورخ  1400/02/19 می باشد. تعداد آیتم های مناقصه 12 ردیف و تعداد صفحه ها مدارک پیوست ، 6 برگ می باشذ.