گروه صنعتی ایران ترانسفو در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران