مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید بهداری شرکت ایران ترانسفو با حضور مهندس کارگرزاده رئیس محترم هیئت مدیره و دکتر ظهیری مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت برگزار گردید. این ساختمان دارای 290 متر مربع مساحت و با هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات درمانی و پزشکی برای پرسنل گروه صنعتی ایران ترانسفو احداث می گردد.