شرکت ایران ترانسفو در راستای ارتقا سیستم های مدیریتی خود ،با برنامه ریزی، طرحریزی، پیاده سازی و استقرار الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، با تلاش و همت مدیران و کارکنان خود موفق به اخذ گواهینامه ی ISO 45001:2018 از موسسه گواهی دهنده DQSتحت اعتباردهی شرکت DAKKS آلمان شد.

 

این موفقیت بزرگ را به تمامی پرسنل محترم شرکت ایران ترانسفو تبریک عرض می نماید.