0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

آگهی مناقصه به شماره 1-33-1400 در خصوص یک دستگاه پانج تسمه مسی 50 تنی

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه شماره 1-120-1400 در خصوص یک دستگاه رول برگردان 10 تن

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه1-123-1400 در خصوص قطعات لاستیکی

جزییات بیشتر

تمدید نوبت دوم ساخت کیوسک و مونتاژ پتجهیزات پست / شرکت توسعه پست ایران ترانسفو

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه 1-118-1400 در خصوص گالوانیزاسیون رادیاتور

جزییات بیشتر

تمدید مناقصه خرید کیوسک فلزی با مونتاژ / توسعه پست ایران ترانسفو

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-102-1400 در خصوص سیستم های نرم افزاری

جزییات بیشتر

مناقصه اقلام کلیدهای تله مکانیک / شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو

جزییات بیشتر

مناقصه ساخت کیوسک / توسعه پست ایران ترانسفو

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه شماره1-114-1400در خصوص لیفتراک برقی

جزییات بیشتر