0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

آگهي مناقصه شماره TGH-1401-008 در خصوص خرید بخشی از تجهیزات تست و اندازه گیری آزمایشگاه کنترل کیفیت انواع سیم شرکت ترانس قدرت زنجان

جزییات بیشتر

آگهي مناقصه شماره TGH-1401-009 در خصوص خريد كابل فشار قوي برای شرکت ترانس قدرت زنجان

جزییات بیشتر

آگهي مناقصه شماره 1-1401/12 در خصوص خرید درپوش پيچ تخليه روغن (آهني)

جزییات بیشتر

مناقصه قطعات دو مرحله اي شرکت توزیع زنگان

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه شماره 1401/361 در خصوص خرید بلسن شرکت توزیع زنگان

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه شماره 1-014-1401 در خصوص ورق فولادی و واستیل

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه شماره 1-015-1401 در خصوص مقاطع فولادی

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه شماره 1-013-1401 با موضوع تامین انواع میلگرد آلیاژی

جزییات بیشتر

مناقصه شماره TGH-1401-007 در خصوص زيرسازي و نصب نماي دور سايبان سوله ها و تامين ورق مربوطه / شرکت ترانس قدرت زنجان

جزییات بیشتر

مناقصه شماره TGH-1401-006 در خصوص طراحي، ساخت و نصب 60 عدد كمد آلومينيومي رختكن پرسنل/ شرکت ترانس قدرت زنجان

جزییات بیشتر